ALTIN MARKA TÜKETİCİ ÖDÜLÜ
*TTKD'nin bakış açısı, “ piyasaya sürülen mal ve hizmetleri kıyaslayarak,test ederek veya test ettirerek” üyelerini bilinçlendirmek; “ mahkemelere yansıyacak kadar problemli olan konularda da,danışmanlık hizmeti ve hukuksal destek sağlamak” şeklinde özetlenebilir.

*TTKD,Türkiye'de 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un çıkartılmasında,yapısının oluşturulmasında “kamu oyu oluşturarak” öncülük yapan ender kuruluşlardan birisidir.

*Tüketici Konseyi'ne üye olarak defalarca katılan TTKD, Sayın Devlet Bakanı Ali Babacan başkanlığında yapılan Avrupa Birliği görüşmelerine “tarama toplantıları sonrası iştirak eden, görüşleri alınan 50 STK' dan” birisidir. Bu görüşmelere katılan tek tüketici örgütüdür.

*TTKD, Türkiye tarihinde “ örgütsel olarak, profesyonel anlamda hukukçu barındıran, ilk otomobili değiştiren, ilk devre mülk-devre tatil davalarını kazanan, ilk ayıplı malı toplatan “ tüketici örgütüdür..*TTKD, uzman kadroları ile çok sayıda piyasa araştırmasına imza atmakta,tedarikçi kontrolleri yapmakta,eğitimler vermektedir.

*TTKD modeli,yerli ve yabancılar tarafından izlenmekte, zaman zaman görüş alışverişinde bulunulmaktadır.
Tüketici Koruma Derneği
Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)
Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.
TSE
"Güvenilir Gıda Sağlıklı Yaşam Kampanyası"
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, 14 Şubat 2009 tarihinde İstanbul Ortaköy'deki Four Seasons Otel'de başlatılan "Güvenilir Gıda Sağlıklı Yaşam Kampanyası'nda 2009'u gıda yılı ilan etti ve 174 Alo Gıda Hattı'nı hayata geçirdi. Gıda Güvenliği Derneği de 2009 gıda yılı kapsamında Bakanlık tarafından yapılacak birçok projede sorumluluk alacak.

Lansmanda öncelikle kampanyanın tanıtım filmi izlendi. Kampanyanın açılış konuşmasını yapan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, gıda güvenliğinin tarladan sofraya bir zincir olduğunu belirterek, "Bunun bir halkası vatandaşın lokantada yediği yemeğin güvenilir olmasını temin etmektir" dedi. Yaşam için gıdanın olmazsa olmaz bir unsur olduğunu, insanoğlunun varlığının sürdürebilmek için gıda tüketimine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Bakan Eker, başlangıçta topladıkları ve avladıklarını tüketen insanların yerleşik hayata geçmesiyle sadece kendisi için değil, başkaları için de üretmeye başladığını kaydetti. Bugün dünyada 1 milyar insanın gıdaya ulaşamadığına, öte yandan dünyanın değişik yerlerinde insanların tükettikleri gıdanın sağlıklı olmaması sebebiyle hayatlarını kaybettiğine dikkat çeken Eker, gıdanın sağlıklı, güvenilir olmamasından dolayı milyonlarca insanın hayatını kaybettiğini vurguladı.
Güvenilir Gıda Sağlıklı Yaşam
ÇEVKO Vakfı
ÇEVKO Vakfı, Türkiye’de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla, 1 Kasım 1991’de ülkemizin 14 önde gelen sanayi kuruluşunun girişimleri ile kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir vakıftır.

ÇEVKO Vakfı, kuruluş amaçları doğrultusunda yaptığı tüm çalışmalarda “Entegre Atık Yönetimi” ilkelerini benimsemektedir. ÇEVKO Vakfı, bugüne kadar cam, metal, plastik, kompozit ve kağıt/ karton türü ambalaj atıklarının sağlıklı, temiz bir şekilde geri kazanımlarının sağlanması amacıyla, gereken sistemin oluşturulması için çalışmalar gerçekleştirmektedir. Entegre Atık Yönetimi ile yerel yönetimlerin, sanayinin ve tüketicilerin sorumluluk paylaşımını ön planda tutmaktadır.
ÇEVKO
Helal Gıda
Helal Arapça bir kelimedir.Yasal, meşru, geçerli manasınadır. Onun karşıtı olan Haram kelimesi ise yasal olmayan, gayrımeşru, geçersiz manasınadır. Yemek ve tüketmek için bir şey geldiği zaman Helal şartı, müslümanın standart sınırıdır. Çok az istisnalarla, tüm saf ve temiz şeyler Helal kılınmıştır. Ancak aşağıdaki istisnalar kesinlikle Haramdır.

Helal meşru manasına gelen bir Arapça kelimedir. Allah (c.c.) Kuran-ı Keriminde Müslümanlara ve bütün insanlara helâl olan şeyleri yemelerini emrediyor. Bu mesajı bildiren pekçok ayetin arasında yer alan birkaç ayet meali şöyledir:

“Ey İnsanlar ! Yeryüzünde bulunan gıdaların güzel ve temiz olanlarından yiyin, şeytanın peşine düşmeyin, zira şeytan sizin apaçık bir düşmanınızdır.” (2/168)

“Ey İman edenler! Size verdiğimiz rızıkların iyilerinden yiyin, eğer siz gerçekten yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız, O’na şükrediniz.” (2/172)

“ALLAH’ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine iman etmiş bulunduğunuz Allah’tan korkun.” (5 /88)

Aşağıdaki gıda maddeleri kesin Helâldir:

- İnek,koyun deve ve keçi sütü
- Bal
- Balık
- Sarhoşluk vermeyen bitkiler
- Taze veya tabii olarak dondurulmuş meyveler
- Yer fıstığı, antep fıstığı, fındık, ceviz gibi kabuklu ve reçineli meyveler
- Buğday, arpa, pirinç, çavdar, yulaf gibi taneli gıdalar.


Sığır, deve, koyun, keçi, geyik, tavuk, ördek gibi hayvanların ve av kuşlarının etleri de Helâldir. Ancak İslâmi usule göre kesilmiş olmaları şarttır.

İslami usulle kesme ise şöyle yapılmaktadır:

Öncelikle hayvanı kesecek olan insan Müslüman olmalıdır. (Ehl-i Kitab’da olabilir). Hayvan yere yatırılmalıdır. Gırtlağı üç ana kan damarının kesilebilmesi için keskin bir bıçakla yarılmalıdır. Hayvanın gırtlağının acı vermeden kesimi esnasında, kesen şahıs Allah’ın adını zikretmeli veya “Bismillah Allah-u Ekber” gibi duayı tekrar etmelidir.
HELAL GIDA
First Quality Certification
First Quality Certification, merkezi İstanbul’da olup Türkiye’nin diğer illerinde de çeşitli sektörlerdeki müşterilerine, yönetim sistemleri konusunda, belgelendirme hizmeti sunmaktadır.

First Quality Certification, Türk Standartları Enstitüsü’nde 10 yıl görev almış şirket ortaklarının yönetiminde, uzman ve deneyimli ekibi ile, hizmetlerini sürdürmektedir.

First Quality Certification, hizmetlerini yasaların gerektirdiği standartlar çerçevesinde; günün gereklerine ve müşterinin şartlarına uygun, gerçekçi yöntemlerle sunmaktadır.

First Quality Certification, 2007 yılında, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri konusunda akreditasyon çalışmalarına başlamış olup bu çalışmaları 2008 yılı içerisinde tamamlamış ve daha sonraki yıllarda da diğer yönetim sistemleri konusunda akreditasyon çalışmalarına devam etmiş ve etmektedir.
FQC
TÜRKAK AKREDİTASYONU
FQC/First Quality Certification, 2008 yılı içerisinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)na Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri için Akreditasyon başvurusunda bulunmuştur.

FQC/First Quality Certification, aynı zamanda Akreditasyon Kurumu ya da Kurumlarının istediği şartlara uyarak standartları doğru olarak uygulayacağını her zaman aynı kararlılıkla taahhüt etmektedir.Ekim.2008 ayı içerisinde TURKAK tarafından ISO/IEC 17021 standardına göre ortak denetim (joint) gerçekleştirilmiştir.

Denetim neticesinde FQC/First Quality Certification TURKAK tarafından akredite olmaya hak kazanmıştır.

TÜRKAK Akreditasyon numaramız Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi için AB-0050-YS,Yapılan denetimler neticesinde TURKAKtan geniş sektörel EA Kodu kapsamı alınmıştır.

Bu sektörel kapsamlar,TURKAKtan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi için toplamda 30 adet, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi için toplamda 24 adettir.

Yapılan denetimler neticesinde TÜRKAKtan sektörel EA Kodu kapsamlar,ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi için toplamda 30 adet, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi için toplamda 24 adettir.

2010 yılı Mart ayında yapılan Kapsam Genişletme ile TÜRKAKtan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi için toplamda 32 adet, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi için toplamda 29 adet olmuştur.2010 yılı Ağustos-Eylül ayında yapılan denetim sonucunda kapsam genişletme ile EA 4, 7 Çevre ISO 14001 yeni kodları alınmıştır.
TÜRKAK
BELGELER